Kanner- a Jugendchouer Réiserbänner Wisepiipserten

Kanner- a Jugendchouer Réiserbänner Wisepiipserten

Menü

Iwert eis

Hues du Freed um Sangen?

Da komm emol bei de Kanner- a Jugendchouer « Réiserbänner Wisepiipserten » an eng Schnupperprouw.

Eis Prouwen sin ëmmer Freides,

- vun 16.45 bis 17.30 Auer fir d´Kanner vum Cycle 1.1 bis 3.1.

- vun 17.30 bis 18.30 Auer vum Cycle 3.2. un

am provisoresche Proufsall zu Crauthem

ënnert der Piscine

(Sall vun der fréierer Huesekailchen)

Entrée rue des Sacrifiés vum Schoulhaff aus

Parking beim Kierfech

Bis geschwënn

Mir freeën eis op dech!


Aimes-tu chanter et t’amuser?

Alors, la chorale enfantine et des jeunes « Réiserbänner Wisepiipserten » t’invite à participer à une répétition porte-ouverte.

Nos répétitions ont lieu tous les vendredis

- de 16.45 à 17.30 hrs pour les enfants du cycle 1.1. au cycle 3.1.

- de 17.30 à 18.30 hrs à partir du cycle 3.2.

salle au-dessous de la piscine à Crauthem

(salle de l‘ancienne „Huesekailchen“)

Entrée par la rue des Sacrifiés

Parking près du cimetière

A bientôt!

Nous t’attendons!